REGLEMENT

REGLEMENT TEAM EXPEDITION 2025

Artikel 1.
Aanmelding voor Team Expedition 2025 dient te geschieden door middel van het online inschrijfformulier op onze website www.Team Expedition 2025.com.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld voor Team Expedition 2025 bedraagt € 2.495,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 400,00 per persoon. Een inschrijving via het online inschrijfformulier is een definitieve inschrijving. De inschrijving zal door de organisatie worden bevestigd per e-mail. Bij aanmelding zal er een aanbetaling ter hoogte van € 250,00 per persoon van het inschrijfgeld in rekening worden gebracht. De organisatie zal daarvoor een nota sturen of kan via het inschrijfformulier op de website via iDeal worden betaald. Het resterende inschrijfgeld dient uiterlijk 30 november 2024 te zijn voldaan. De bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 3.
De organisatie heeft het recht een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 4.
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld (1e factuur) niet gerestitueerd! In overleg met de organisatie kan een inschrijving tot 1 oktober worden overgedragen. Indien een inschrijving wordt geannuleerd, zijn vanaf 1 oktober 2024 annuleringskosten ter hoogte van 25% verschuldigd over het restant inschrijfgeld (2e factuur). Bij een annulering vanaf 1 december 2024 is men het volledige inschrijfgeld verschuldigd. De organisatie adviseert u hierin een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5.
Indien een team gedurende het evenement uitvalt of indien Team Expedition 2025 door onvoorziene omstandigheden moet worden ingekort of worden gestaakt, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Artikel 6.
Een team bestaat uit minimaal twee personen, met een minimale leeftijd van 21 jaar. Een team mag tijdens de editie niet worden gewijzigd. Alle leden van het team moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een voertuig met verzekeringsbewijs / groene kaart voorzien van een werelddekking en een geldig paspoort. Het paspoort dient tot uiterlijk 6 maanden na het einde van de editie 2025 geldig te zijn. Indien het voertuig over een groene kaart beschikt waarbij een landenbeperking geldt, dient er een separate verzekering te worden afgesloten indien aangegeven door de organisatie.

Artikel 7.
Zowel de route als de eindbestemming zijn tijdens Team Expedition 2025 mogelijk deels of volledig onbekend. De wijze van navigeren en het wedstrijdreglement worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Team Expedition 2025 informatiedag(en). De deelnemers worden zoveel mogelijk geacht aan deze informatiedag(en) deel te nemen.

Artikel 8.
De deelnemers dienen zich gedurende de hele editie en over het volledige traject strikt te houden aan de verkeersregels geldend in het land van doorreis. Met name op de naleving van de toegestane maximum snelheid zal uitgebreid worden toegezien. Niet naleving van verkeersregels kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting tot gevolg hebben (zie ook artikel 21).

Artikel 9.
In het inschrijfgeld zijn inbegrepen: de kosten voor hotelovernachtingen inclusief ontbijt en diner, alsmede de kosten van alle door de organisatie georganiseerde activiteiten. Het inschrijfgeld voorziet tevens een gratis twee (2) overtochten. Voor rekening van de deelnemers zijn alle kosten van persoonlijke aard (consumpties etc.) alsmede alle kosten van brandstof, gebruik autotrein, tolwegen, veerboten, visumkosten en tijdelijke autoverzekeringen met een werelddekking etc. ook indien die door de organisatie zijn voorgeschreven.

Artikel 10.
Voor de gehele tocht mag slechts één en dezelfde auto gebruikt worden. Eventuele reparatie van het voertuig is toegestaan. In geval van totale uitval van het voertuig kan er vervangend vervoer worden ingezet. Hiervoor dient het team zelf een verzekering af te sluiten en de organisatie zal hier op toezien.

Artikel 11.
De deelnemers zijn verplicht om andere deelnemers in nood te helpen. Daarnaast dient men direct het speciale alarmnummer (zie routeboek) van de organisatie te bellen. De organisatie zal zo snel mogelijk het organiseren van noodzakelijke hulpverlening overnemen. De tijd benodigd voor de hulpverlening zal (vanaf de telefonische melding door het team zelf) voor het te hulp geschoten team worden gecompenseerd.

Artikel 12.
Mede vanuit veiligheidsoogpunt dienen alle telefoons van de deelnemende rijders te worden voorzien van een door de organisatie uit te kiezen app als volgsysteem. Via deze app wordt er door de organisatie streng op toegezien dat de maximum snelheid niet wordt overtreden. Snelheidsovertredingen worden beboet met strafpunten en in ernstige gevallen met diskwalificatie (zie ook artikel 21). De organisatie streeft ernaar om vroegtijdig alle deelnemers van deze app te voorzien.

Artikel 13.
Communicatie: ieder team heeft verplicht (minimaal) twee goed werkende mobiele telefoons bij zich. De nummers dienen bij inschrijving aan de organisatie te zijn doorgegeven. Zet de apparaten aan, zodat de organisatie daarop belangrijke mededelingen kan doorgeven. In het routeboek staan de telefoonnummers van de organisatieleden, het is verplicht het contactnummer van de organisatie in de telefoon geprogrammeerd te hebben. Het is verboden met derden en andere deelnemers over navigatie te communiceren tijdens de toertocht.

Artikel 14.
Deelname aan Team Expedition 2025 geschiedt geheel op eigen risico. Alle deelnemers dienen voor de start een vrijwaring te ondertekenen waarin zij de organisatie, partners, sponsoren en alle bijbehorende vrijwilligers, vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 15.
Elke deelnemer gaat akkoord dat interviews en/of ander beeldmateriaal dat betrekking heeft op de Team Expedition 2025 deelnemers en/of deelnemende teams, door de organisatie gebruikt mag worden voor allerhande mediadoeleinden.

Artikel 16.
Het is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie verboden om gebruik te maken van de naam en logo van Team Expedition 2025, dit behoudens reclame uitingen op de deelnemende auto’s en kleding van de deelnemers.

Artikel 17.
De deelnemers gaan ermee akkoord dat er stickers (organisatie/partners/sponsoren) worden aangebracht op alle deelnemende auto’s. Daarnaast dienen alle door onze sponsoren en/of partners beschikbaar gestelde goederen en/of diensten, door of middels alle Team Expedition 2025 deelnemers gebruikt, gedragen en/of getoond te worden. Concurrerende producten en/of diensten van personen, bedrijven en/of instellingen welke geen directe verbintenis hebben met de organisatie van Team Expedition 2025, worden niet via de Team Expedition 2025 mediamogelijkheden in beeld gebracht. Indien door een team of deelnemer middels ernstig tegenstrijdige reclame-uitingen schade wordt toegebracht aan de organisatie kan dat leiden tot uitsluiting van het evenement.

Artikel 18.
De organisatie gebruikt de elektronische (e-mail) contactgegevens van deelnemers/sponsoren/partner/crewleden voor het doorzenden van Team Expedition 2025 gerelateerde informatie. Door middel van (al dan niet) acceptatie van dit reglement is het volgens de telecomwet niet noodzakelijk om hiervoor een specifieke opt-in toestemming te vragen. Tijdens het verkrijgen (acceptatie reglement Team Expedition 2025) van deze gegevens is de mogelijkheid tot verzet/weigering geboden. De communicatie die wordt verzonden heeft te allen tijde te maken met eigen en gelijksoortige producten/diensten. Tevens geeft elke deelnemer hierbij de goedkeuring om zijn/haar mobiele telefoonnummer te laten plaatsen in een overzicht van teams in het routeboek.

Artikel 19.
De organisatie van Team Expedition 2025 zal dagelijks in een korte presentatie (briefing) de belangrijkste spelregels vermelden en vooral de do’s en dont’s specifiek voor deze tocht de revue laten passeren. Denk hierbij aan onvoorziene route(etappe)wijzigingen, uitsluitingen en hints. Het is de laatste mogelijkheid om vragen te stellen. Het is voor elke deelnemer een verplichting om deel te nemen aan deze dagelijkse briefing. De locatie en het tijdstip zal vroegtijdig en duidelijk worden aangegeven in elk hotel.

Artikel 20.
Afval/milieu: belangrijk aspect van de toertocht is verantwoorde omgang met milieu en natuur.
Ons motto is ‘leave no traces’. Bejegen flora/fauna met gepast respect. Laat afval achter in de daarvoor bedoelde prullenbakken. Respecteer afgeschermde gebieden. Betreedt geen terrein achter hek of afbakening of privé terrein in het algemeen. Blijf op de wegen, zeker in natuurgebieden. Geconstateerde overtreding van het milieugebod (zoals het bewust achterlaten van afval of betreden (rijden) in verboden gebieden) resulteert in strafpunten of diskwalificatie.

Artikel 21.
Sancties: Diskwalificatie (dis.) is de zwaarste straf. (o.a. competitievervalsing of ontoelaatbaar unfair gedrag).
In welke gevallen volgt een onherroepelijke algehele diskwalificatie:

  •  Buitensporige of herhaaldelijke snelheidsovertreding(en).
  •  Het afmelden op een niet door de organisatie afgegeven coördinaat.
  •  Onverantwoorde omgang met milieu en natuur.
  •  Onverantwoord rijgedrag.
  •  Alcoholhoudende drank en/of drugsgebruik tijdens het rijden van de etappes en evenementen.

Bij een diskwalificatiestatus, wordt uw deelname aan Team Expedition 2025 per eerst mogelijke gelegenheid beëindigd.

Artikel 22.
Het is ten strengste verboden om enige vorm van drugs en/of alcoholhoudende drank te gebruiken tijdens en voorafgaand aan een etappe en/of evenement. Indien dit toch wordt gebruikt volgt directe diskwalificatie van deze editie.

Artikel 23.
Het is in sommige landen verplicht voor elke deelnemer één alcoholtester in het deelnemende voertuig aanwezig te hebben. Voorafgaand aan de start van het evenement zal de organisatie hierop een controle uitoefenen.

Artikel 24.
De organisatie van Team Expedition 2025 behoudt zich het recht voor om dit reglement eenzijdig te wijzigen, indien zij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft , dat het belang van de deelnemer(s) dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 25.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Daarnaast is op alles het Nederlandse recht van toepassing met als rechtbanklocatie, de rechtbank van Arnhem (Nederland).

Translate »