ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.
Aanmelding voor Expedition-X dient te geschieden door middel van het online inschrijfformulier op onze website www.expedition-x.com.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld voor Expedition-X is afhankelijk per gekozen editie en gebaseerd op deelname per persoon. Na het bevestigen van de inschrijving is er een aanbetaling van € 250,00 per persoon verschuldigd welke voldaan kan worden door gebruik te maken van de link iDeal op de website. De genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 3.
De organisatie heeft het recht een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 4.
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren, wordt het reeds betaalde aanbetaling van het inschrijfgeld (1e factuur) niet gerestitueerd! In overleg met de organisatie kan een inschrijving tot 2 maanden voorafgaande aan de start van de gekozen Expedition worden overgedragen. De organisatie adviseert u hierin een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5.
Indien een deelnemer gedurende het evenement uitvalt of indien Expedition-X door onvoorziene omstandigheden moet worden ingekort of worden gestaakt, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Artikel 6.
Zowel de route als de eindbestemming zijn tijdens Expedition-X mogelijk deels of volledig onbekend.

Artikel 7.
In het inschrijfgeld zijn inbegrepen: begeleiding (op afstand) vanuit de organisatie Expedition-X, de kosten voor hotelovernachtingen inclusief ontbijt, alsmede de kosten van alle door de organisatie georganiseerde activiteiten.

Artikel 8.
Iedere deelnemer dient verplicht (minimaal) één goed werkende mobiele telefoons bij zich te hebben. Het telefoonnummer dient bij inschrijving aan de organisatie te zijn doorgegeven. Zet aan het begin van de Expedition-X deze telefoon aan, zodat de organisatie daarop belangrijke mededelingen kan doorgeven.

Artikel 9.
Deelname aan Expedition-X geschiedt geheel op eigen risico. Elke deelnemer dient bij de inschrijving een vrijwaring te ondertekenen waarin zij de organisatie Expedition-X, haar partners, sponsoren en alle bijbehorende vrijwilligers, vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 10.
De organisatie gebruikt de elektronische (e-mail) contactgegevens van deelnemers/sponsoren/partner/crewleden voor het doorzenden van Expedition-X gerelateerde informatie. Door middel van (al dan niet) acceptatie van dit reglement is het volgens de telecomwet niet noodzakelijk om hiervoor een specifieke opt-in toestemming te vragen. Tijdens het verkrijgen (acceptatie reglement Expedition-X) van deze gegevens is de mogelijkheid tot verzet/weigering geboden. De communicatie die wordt verzonden heeft te allen tijde te maken met eigen en gelijksoortige producten/diensten. Tevens geeft elke deelnemer hierbij de goedkeuring om zijn/haar mobiele telefoonnummer te laten plaatsen in een overzicht van teams in het routeboek inden het een groepsreis betreft,

Artikel 11.
Afval/milieu: belangrijk aspect van de toertocht is verantwoorde omgang met milieu en natuur.
Ons motto is ‘leave no traces’. Bejegen flora/fauna met gepast respect. Laat afval achter in de daarvoor bedoelde prullenbakken. Respecteer afgeschermde gebieden. Betreedt geen terrein achter hek of afbakening of privé terrein in het algemeen. Blijf op de wegen, zeker in natuurgebieden.

Artikel 12.
De organisatie van Expedition-X behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien zij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft , dat het belang van de deelnemer(s) dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 13.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Daarnaast is op alles het Nederlandse recht van toepassing met als rechtbanklocatie, de rechtbank van Arnhem (Nederland).

Translate »